Kumparička

Organic goat farm & artisan cheese

Radošević

OPG Radošević

Jelenić

Pršutana Sv. Petar u šumi

Azrri

Agencija za razvoj mesnih proizvoda
od izvornih pasmina i divljači iz Istre

Istrida

Uzgoj školjaka u Limskom kanalu

Valter Cergolj

Ribarski obrt

Čučković

Mesnica Čučković