Zajedno do fondova EU

Izrada mrežne stranice sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020.

Naziv projekta:  Izrada mrežnih stranica za hotel San Canzian

Kratki opis projekta:

Sileo resorts se bavi uslugom pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. U svijetu digitalizacije i modernizacije pristupa informacijama, društvo nastoji pratiti trendove i učiniti dostupnijim svoje usluge putem modernih kanala komunikacije.

Za djelatnost ovog tipa u kojoj se usluge nude preko različitih booking alata, nužno je imati i vlastite mrežne stranice na kojima će se prezentirati smještaj i ostale usluge koje se nude. Kako bi osigurali bolji pristup sadržaju i preglednije pretraživanje naših internet stranica koristiti ćemo zadnje trendove koji su u skladu s potrebama korisnika. Isto tako ključan moment i fokus biti će na doradi samog dizajna te vizualnoga sadržaja obzirom da on osigurava interes za našim uslugama.

Cilj i očekivani rezultat projekta:

Cilj je reprezentativna mrežna stranica. Očekivani rezultat je povećana konkurentnost na EU tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 53.900 kn

Iznos koji je sufinancirala EU: 37.730 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 10.10.2018. do 10.10.2019

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sileo resorts d.o.o.

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
www.strukturnifondovi.hr